Odborky

Na odporky se připraví tyto děti:

Kuba Špaček – cvičitel
Lukáš Baran – preventista (obrázek)
Matěj Rojíček – preventista ( obrázek)
Vladana urbancová – kronikář
Nela Bednárová – kronikář
Matěj Hradílek – preventista (obrázek)
Barča Špačková – preventista (obrázek)
Tomáš Gavenda – Strojník

Program si stáhněte -ZDE- a v něm si vyberte svou odbornost na procvičení!