Při průtrži mračen na Třinecku zasahovala i jednotka SDH Dobrá

V noci z pondělí na úterý 4. 6. 2024 se Třineckem prohnala řada lijáků, která způsobovala nemalé škody a problémy v dopravě. Počet události se během noci a nad ránem stupňoval velmi vysokou rychlosti až do bodu, kdy krajské informační a operační středisko vyslalo do této oblasti i naši jednotku. Jednotka v této oblasti zasahovala celkem u tří událostí, ve kterých čerpala vodu ze sklepů. Dvě události byly v místní části Kanada (proto na zmenšené mapě níže se ikony událostí překrývají), kde se voda navalila do sklepů a kójí. Jednotka u těchto události provedla odčerpání vody. Jedna událost byla v místní části Nebory, kde se špinavá voda z polí hrnula do objektu. Zde jednotka zajistila otvory objektu tak, aby se vody do objektu dostávalo co nejméně a zatopený sklep odčerpala.

V reakci na tyto události dostala jednotka 2. 7. 2024 písemné poděkování od primátorky Třince, které je vystaveno na webových stránkách www.sdhdobra.cz. Toto poděkování patří především členům, kteří se na likvidaci události podíleli. Jsou to Karel Mikoláš, Patrik Mikoláš a Jan Mikoláš. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat i za jednotku pro jejich nasazení.

Poděkování v plné verzi PDF