Členové

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobrá

 Dobrá 31, 739 51 Dobrá
e-mail: sdhdobra@seznam.cz

 

Velitel jednotky:

 Ing. Martin Sikora

 

Zástupce velitele jednotky:

Lukáš Řízek

 

Velitel družstva:

Bc. Radim Bűrger

 

Technik jednotky:

Ladislav Krištof

 

Strojník:

Radomír Hrabec

Ing. Martin Kaňok

Vlastimil Kisza

Petr Klimunda

Karel Mikoláš

 

 Hasič:

Jiří Březina

Petr Carbol DiS.

Oldřich Carbol

David Gavenda

Bc. Tomáš Hadaščok

Tomáš Kaňok

Kamil Kisza

Ladislav Matera

Patrik Mikuláš

Martin Rojíček

Zdeněk Řízek

Matěj Strakoš