Ohlédnutí za činnosti výjezdové jednotky SDH Dobrá v roce 2023

Jednotka se v roce 2023 skládala z 24 členů, přičemž byl přijat jeden nový člen. V roce 2024 se naše členská základna rozšíří o další 3 členy, kteří dovrší 18 let. Tito mládenci absolvovali v srpnu 2023 kurz s názvem „Rescue Camp“, kde cvičili společně s profesionálními hasiči různé činnosti, které mohou očekávat v rámci činnosti v JSDH. Každoročně si hasiči prohlubují znalosti ve specializovaných činnostech v Jánských koupelích, kde se nachází hasičská škola, aby byli dále akceschopní plnit úkoly při zdolávání mimořádných událostí.

V roce 2023 naše jednotka zasahovala celkem u 35 zásahů, z toho 6 události bylo neemergentních, které jsou zařazeny do kategorie „Ostatní činnost“. Při porovnání s minulými roky je počet událostí mírně podprůměrný. V prvním čtvrtletí byla naše jednotka předurčená jako záloha za stanici HZS „Nošovice Hyundai“, kdy v případě potřeby držela jednotka dočasně pohotovost na stanici za tuto jednotku, aby včas mohla zasáhnout v případě mimořádné události v tomto podniku. Během tohoto období držela jednotka pohotovost celkem 3krát.

Graf typu událostí, řešených v roce 2023

Graf podtypu událostí, řešených v roce 2023

Výčet zásahu za rok 2023 je možné vyčíst z grafu. Z grafu je zřejmé, že nejčastějším zásahem byla „Technická pomoc“, a to konkrétně odstranění stromu a transport pacienta do vozidla ZZS. U požáru naše jednotka zasahovala celkem 10krát, z toho pouze 3 požáry byly v katastru obce Dobrá. Většina požárů se stala ve Frýdku-Místku, kdy se jednalo především o požáry ve výškových budovách.

Zúčastnili jsme se také 2 cvičení. První cvičení bylo prověřovací, kdy jsme zasahovali u nafingovaného úniku čpavku v hale Polárka ve Frýdku-Místku. Druhé cvičení bylo taktické a byli jsme vyslání k požáru kravína do sousedních Dobratic.

Naše jednotka dále také asistuje coby požární dozor při různých obecních i neobecních akcích, kde mimo jiné vystavujeme i naši techniku, se kterou zastáváme svou činnost. Tento rok jste mohli vidět například ukázku výroby pěny nebo hašení oleje v domácnosti.

Naše jednotka nezasahuje pouze v katastru naší obce, ale jezdí vypomáhat při vážnějších událostech i do nejbližšího okolí. Během roku jsme zasahovali u 21 událostech v obci Dobrá, 8krát ve Frýdku-Místku, 2krát v Dobraticích a Nošovicích a po jednom zásahu jsme měli na Pazderné a v Hnojníku.

Graf zásahu JSDH seřazen podle obcí.

Graf meziročního vývoje počtu událostí.

Graf zásahu podle měsíců.

Nejčastěji se události stávaly v letních měsících. Jednalo se především o různé akce pro občany, větrné smrště a likvidace hmyzu. V prosinci se jedná především o nakloněné stromy a tento rok i dvě záchrany zvířat.

Nejzávažnějším požárem za uplynulý rok byl z mého pohledu požár v podniku Saft Ferak v Raškovicích, kdy se naše jednotka neúčastnila přímo hasebních prací, ale držela pohotovost za jednotku HZS Nošovice, pro případ události v podniku Hyundai. Pohotovost jsme drželi od 23:52 až do ranních 6:00. Mezi největší událost za uplynulý rok patří požár na Frýdecké skládce, kdy kouř z pneumatik byl vidět na kilometry daleko. Nejvzdálenější událost, kterou naše jednotka řešila, byla až v Hnojníku, kde jsme odstraňovali strom z hlavní komunikace při větrné smršti. Mezi poslední události minulého roku patří velmi medializovaný „Odchyt rysa“, kdy k naší a profesionální jednotce dojela na pomoc i specializovaná jednotka z Ostravy – Přívozu. Na mapě níže jsou zobrazeny události zasazeny do mapy, které se nachází na veřejném zdroji hzsmsk.cz.

Z mapy v hlavičce příspěvku lze vyčíst u jakých typu událostí a v jakých lokalitách v okrese jednotka zasahovala.

Závěrem bychom chtěli touto formou poděkovat všem členům výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá, za jejich kladný přístup k práci a výzvám, které jim během roku okolnosti přinesli. Dále bychom chtěli poděkovat obci Dobrá, z kterou úzce spolupracujeme jak při mimořádných událostech, tak při údržbě techniky, vybavení a udržování akceschopnosti jednotky. V poslední řadě bychom chtěli poděkovat i občanům, protože díky jejich ohleduplnosti nevznikaly v obci zbytečné události, u kterých bychom museli zasahovat.

Za JSDH Dobrá, Velitel družstva, Ing. Radim Bürger