Dezinfekce / Událost č. 12

27.04.2020
Jednotka SDH Dobrá ve spolupráci s obecním úřadem Dobrá prováděla dezinfekci veřejných míst určených pro shromažďovaní tříděného odpadu. K dezinfekci kontejnerů nám přibyly autobusové zástavky, které budeme také pravidelně dezinfikovat v pondělí a pátek.