Dezinfekce / Událost č. 11

Jednotka SDH Dobrá ve spolupráci s obecním úřadem Dobrá prováděla dezinfekci veřejných míst určených pro shromažďovaní tříděného odpadu.