Pravidelné školení jednotky

Poslední lednový pátek se členové výjezdové jednotky zúčastnili školení první pomoci, aby v případě mimořádné události poskytli profesionální pomoc. Školení mělo teoretickou i praktickou část. V praktické části si členové vyzkoušeli nasazení krčního límce, umístění na páteřovou desku a samotný transport zraněného.