Požár / Událost č. 41

 26. 08. 2020
Typ události: Požár
Obec: Nošovice
Technika: CAS 24 Renault

Jednotka byla povolána k požárů na staveništi v obci Nošovice. Jednalo se o požár kanalizačních rour. Jednotka na místě tvořila zálohu a po domluvě s velitelem jednotky se vrátila zpět na zbrojnici.
Zúčastnili se: Mikoláš K., Mikoláš P., Bürger R., Gavenda D.