MLADÍ HASIČI a jejich první závody v roce 2020

Ačkoliv pro mladé hasiče sezóna celorepublikové soutěže „hry Plamen“ začala už na podzim v loňském roce 2019 soutěží Závodem požárnické všestrannosti, tak se i přesto snažíme o to, aby v zimních měsících trávených v tělocvičně děti nepřišly o to, aby mohly na sobě pracovat, zdokonalit se a trávily čas i s ostatními mladými hasiči ostatních sborů.

A jelikož nás další soutěž, započítaná do hry Plamen čeká teď v březnu, tak jsme se v měsíci únoru rozhodli s dětmi zúčastnit již tradiční zimní halové soutěže mladých hasičů O pohár starosty obce „Raškovický Rašák“.

Soutěž se konala dne 8. 2. 2020 v prostorách sportovní haly v Raškovicích. Účast na této soutěži byla opravdu hojná, dokonce tuto soutěž pravidelně navštěvují i naší zahraniční sousedé ze Slovenska. I přesto, že jejich hala nabízí obrovské prostory, jsem chvílemi měla pocit, že je nás tam stále víc a víc. Nejen, že čistě mladých hasičat tam bylo neskutečně moc (sjelo se opravdu hodně sborů, zastoupených jak mladší, tak starší generací), tak celkový počet tvořilo i velké obsazení nás vedoucích, rozhodčích, pořadatelů a samotných organizátorů, ale také obrovské publikum z řad rodinných příslušníků a kamarádů.

Ale abych se zpátky vrátila k těm našim sportovcům. Na soutěž jsme se vypravili pouze s jedním družstvem starších, a to v zastoupení: Nela Bednárová, Jakub Špaček, Michael Bürger a Jan Mikoláš.  Na soutěž jsme vyjeli už hned z rána, jelikož program byl opravdu bohatý a tím celkovým počtem sborů, které dorazili, to byla soutěž celodenní. Na děti čekaly celkem dvě disciplíny, a to hasičská zručnost a štafeta 4x60m.

Hasičská zručnost spočívala v tom, že úkolem každého v družstvu bylo zapojení základny, jako u požárního útoku. Děti tohle moc dobře znají, akorát u této disciplíny zapojují i spoje, které běžně na soutěžích nezapojují, jelikož mají svůj konkrétní spoj. Ale, od toho je to zručnost, jak vypovídá sám název a disciplína. Každému závodníkovi se počítal jeho konkrétní čas a ty posléze byly sečteny a vyděleny 4. Tím družstvo získalo svůj finální výsledek a následně pořadí. V této soutěži obstáli s časem 31,185 v pořadí 24.

Po této disciplíně nás čekala štafeta 4x60m, kde jsme měli dané pořadí, kdy poběžíme. U této soutěže mělo každé družstvo 2 pokusy. Byla to štafeta, takže hlavním úkolem byl běh a předávání proudnice mezi závodníky, kteří to ale neměli jen tak jednoduché, poněvadž každý závodník měl svou konkrétní dráhu s danými překážkami a úkoly. V první dráze běžela Nela Bednárová, jejímž úkolem bylo přeskočení břevna. Druhý úsek měl na starost Jakub Špaček, který přenášel z bodu A do bodu B hasící přístroj a následně štafetu předal Michaelu Bürgerovi, na kterého čekala kladina. Poslední úsek, který měl na starost Jan Mikoláš, spočíval v zapojení hadic k rozdělovači a k proudnici, se kterou musel proběhnout cílovou čárou. Jejich výsledný čas v této disciplíně dopadl takto: 55,18 v pořadí 12.

V celkovém pořadí se družstvo straších žáků umístilo na krásném 16. místě.

Družstvo bylo neskutečně šikovné a snaživé během celého dne. Na dětech šlo vidět, že jim na tom fakt záleží a chtějí domů odjet s dobrým pocitem, že dosáhli skvělého výsledku a ten čas tomu věnovaný nebyl zbytečný.

 

Zimní měsíce, které trávíme s dětmi v tělocvičně nejsou jednoduché. Už proto, že v tomto období není moc soutěží, kterých se můžeme s dětmi zúčastňovat, takže jak se nějaká naskytne, jedeme na ní. Důvodem, proč se těšíme na jaro je i to, že budeme konečně moci trénovat venku. Prostory v tělocvičně nám nemůžou umožnit to, co venku, musíme volit program, který je k tomu přizpůsobený.

A ke správnému hasiči patří co, VODA. Takže jakmile nám skončí zima a teploty se vyšplhají nahoru, tak se těšíme už na to, teď myslím mluvím hlavně za děti, až se rozezní ten správný zvuk motoru mašiny a můžeme začít trénovat na letní sezónu.

Tím bych zároveň chtěla oslovit hlavně rodiče a jejich předškoláky/školáky, za celý kolektiv dětí a nás vedoucích, že jakmile nevíte, kterým směrem a kterou aktivitu má dítě zvolit, čemu se má věnovat, klidně může přijít mezi NÁS. Jsme jeden tým, který se věnuje hasičskému sportu a dává do toho kus sebe. Snažíme se aktivně zúčastňovat soutěží a jiných aktivit, s hasičem spojených. Trénujeme, děláme aktivity, které nás baví, snažíme se vypomáhat na jiných akcích, být nápomocni a dělat hlavně něco pro sebe.

TAKŽE NEBOJ SE A PŘIJĎ MEZI NÁS ZKUSIT NĚCO NOVÉHO A MOŽNÁ ZJISTÍŠ, ŽE PRÁVĚ TY PATŘÍŠ K NÁM. 

Video ze soutěže:
https://www.youtube.com/watch?v=iAovVBKLC0I