DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!!

Na základě rozvolňování opatření v souvislosti s COVID-19, které Vláda ČR ke dni 25. května 2020 vydala, se mění i situace pro nás, a to tak, že po 3 měsíční pauze začínáme OPĚT TRÉNOVAT.
S tréninkem dětí, akcí, schůzek a soutěží jsou daná jasná pravidla, která byla vydaná a budou se v rámci toho dodržovat !!!
Po celou dobu tréninků, účastí na soutěžích apod. bude k dispozici dezinfekce určená na ruce. Jakékoliv nářadí a náčiní, které bude používáno v rámci tréninků, soutěží apod. bude řádně vydezinfikováno před i po použití (včetně přileb, které děti mají).
Ve skupině se bude zachovávat vzdálenost nejméně 2 metry.
V době tréninku nebo soutěže VENKU není povinností nosit ochranný prostředek dýchacích cest (rouška).

V případě dotazů se nás neváhejte zeptat, rádi zodpovíme na Vaše dotazy.

TRÉNINK DĚTÍ

Den: pátek 5. 6. 2020

Čas: od 16:00 (předpokládaný konec tradičně v 17:00)

Kde: fotbalové hřiště Sparta

O dalších důležitých věcech v rámci soutěží apod. vás budeme co nejdříve informovat, ať si můžete poznačit dané termíny a s dětmi budeme moci počítat.

Budeme se na Vás všechny moc těšit 🙂

Tým vedoucích