Dobrá sobě !

V těchto dnech probíhala akce „Dobrá sobě ! “. Jedná se o dodání roušek do každé domácnosti v obci Dobrá. Ve spolupráci s vedením obce a skauty, jsme ve včerejších odpoledních hodinách navštěvovali občany obce a nabízeli bavlněné roušky.
Děkujeme zaměstnankyním mateřské školky a maminkám, které ušily 3240 ks roušek. Velké poděkování také patří všem ostatním, kteří se podílí na výrobě roušek, dodáním materiálu nebo jakékoliv další pomoci.
Všichni by jsme se měli řídit heslem „Moje rouška chrání tebe a tvoje rouška chrání mě“ a nosit ochranu dýchacích cest.
Jsme rádi za zodpovědné občany obce, kteří nás při příchodu ihned informovali, že mají nařízenou povinnou karanténu, ať se vyvarujeme bližšího kontaktu. Taktéž nás potěšila Vaše solidarita a snaha pomoct finanční částkou za roušky, kterou jsme nemohli přijmout.
V této obtížné době si musíme všichni pomáhat. Připomínáme stálou nabídku obce Dobrá, která se týká pomoci lidem s nařízenou karanténou nebo dalším ohroženým osobám (zejména senioři 65+, ZTP, zdravotně ohrožení a další) o bezplatné pomoci, kterou je nákupu základních potravin a dovezení přímo před Vaše dveře. Bližší informace naleznete na webu obce Dobrá.
Web obce: http://www.dobra.cz/…/nabidka-bezplatne-pomoci-obce-dobra-…/