Pozvánka na Výroční valnou hromadu

Pozvánka

 

Na výroční valnou hromadu SDH Dobrá, která se koná v  sobotu  29.01.2022

v  16,00 hod v hasičské zbrojnici v Dobré

 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Volba návrhové komise

3.      Zpráva o činnosti a finančním hospodaření za rok 2021

4.      Zpráva revizní komise

5.      Úkoly na rok 2022

7.      Schválení návrhu činnosti na rok 2022

8.      Schválení rozpočtu na rok 2022

9.      Diskuse

10.   Závěr

                                                                                              

Zve výbor SDH Dobrá

                                                                                               Starostka Ing. Ludmila Baranová

                                                                                             

Valná hromada se bude řídit platným epidemiologickým opatřením.

VVh se mohou účastnit osoby
– s dokončeným očkováním (minimálně 14 dnů od poslední dávky)
– po prodělání nemoci Covid-19 (od pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní)
– s platný negativní PCR test, který není starší déle jak 72 hodin
– Nesmí se účastnit nikdo, kdo vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19